:::: MENU ::::
Browsing posts in: Snippets

What is your IP from the world perspective?

Often I have to make sure how I am visible to the world – what is my IP address that some service will see. I’ve found a great tool for that – ifconfig.me. You can see a lot of useful details via a browser but you can use it in console as well!

curl ifconfig.me

and you’ll have your IP address!

curl ifconfig.me
> 37.47.XXX.XXX

or even more details with:

curl ifconfig.me/all


Force https

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


RegExp likwidujący zawieszki

This one is not in english since related to polish texts only 🙂

Zawieszki to pojedyncze znaki zostawione na końcu linijki – takie jak i, z, w, itd. Ze względu na Polską Normę składania tekstu, zostawianie takich znaków na końcu wiersza jest błędem.

Chodzi o to, żeby mieć jednego regexpa, który usuwa zawieszki w zwykłym tekście, ale i w htmlu, w taki sposób, żeby nie patrzył w tagi.

(?(?=.*[<>].*)\s+([ziowauZIOWAU])\s+(?=[^>]*<)|\s+([ziowauZIOWAU])\s+)

Tutaj ciekawym trikiem jest wykorzystanie ifa i sprawdzenie czy tekst przypomina HTML czy nie.

Co więcej założeniem tego regexpa jest to, żeby przypadkiem nie mieszał w tagach html, tylko w samym tekście. Na przykład, żeby nie zamienił <span class=”elem i elem2″> na <span class=”elem i&nbsp;elem2″>

Można się tym rozwiązaniem pobawić tutaj.Repetitive rsync

Some time ago I’ve been moving from one hosting provider to another. I had to transfer the files from A to B and used rsync for that. But unfortunately rsync command was crashing due to some timeouts. So I’ve found really nice script for auto restore.

rsync-auto.sh

#!/bin/bash

while [ 1 ]
do
  /usr/bin/rsync -avz --progress $1 $2
  if [ "$?" = "0" ] ; then
    echo "rsync completed normally"
    exit
  else
    echo "Rsync failure. Backing off and retrying..."
    sleep 10
  fi
done

Execute

rsync-auto.sh SOURCE DESTINATION

source: stackoverflow.com


Pages:123